... Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop
  1. Privacyverklaring
  2. Disclaimer
  3. Bevestiging aanmelding

 

Privacyverklaring uitvaartonderneming Milly

Uitvaartonderneming Milly begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Uitvaartonderneming Milly zorgvuldig om met deze informatie. Uitvaartonderneming Milly houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uitvaartonderneming Milly heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Uitvaartonderneming Milly uit welke gegevens Uitvaartonderneming Milly van u nodig heeft en waarvoor Uitvaartonderneming Milly ze gebruikt.

 

Opslag van uw gegevens

Uitvaartonderneming Milly slaat de persoonsgegevens die Uitvaartonderneming Milly van u ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Uitvaartonderneming Milly ontvangt  tijdens het inschrijfproces voor een cursus, lezing of workshop (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met Uitvaartonderneming Milly opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.

Gegevens met betrekking tot de cursus, lezing of workshop waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.

Uw feedback over de cursus, lezing of workshop en overige informatie die u geeft.

Persoonsgegevens in het kader van uw cursus, lezing of workshop, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de cursus, lezing of workshop (met goed gevolg) heeft afgerond.

 

Gebruik van uw gegevens

Uitvaartonderneming Milly gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen cursus, lezing of workshop.

Verzorging van de door u gekozen cursus, lezing of workshop.

Analyses uitvoeren zodat Uitvaartonderneming Milly haar dienstverlening kan verbeteren.

Advies geven over een te volgen cursus, lezing of workshop.

U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.

U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.

Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

 

Verdere toelichting

Uitvaartonderneming Milly anonimiseert de persoonsgegevens die Uitvaartonderneming Milly gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.

Uitvaartonderneming Milly kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een cursus, lezing of workshop is Uitvaartonderneming Milly wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Uitvaartonderneming Milly tot een minimum.

In sommige gevallen werkt Uitvaartonderneming Milly samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw cursus, lezing of workshop. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.

Tot slot, het kan zijn dat Uitvaartonderneming Milly door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Uitvaartonderneming Milly deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

 

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Uitvaartonderneming Milly alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

 

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Uitvaartonderneming Milly beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Uitvaartonderneming Milly bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Uitvaartonderneming Milly uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Uitvaartonderneming Milly de gegevens altijd anonimiseren.

 

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken.
Daarnaast kunt u Uitvaartonderneming Milly vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat Uitvaartonderneming Milly uw gegevens beperkt gebruikt.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Uitvaartonderneming Milly reageert zo snel mogelijk. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Uitvaartonderneming Milly eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Uitvaartonderneming Milly volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Uitvaartonderneming Milly u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Uitvaartonderneming Milly uw gegevens wel kan verwijderen.

 

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen via info@milly-funeralexperts.nl.
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Uitvaartonderneming Milly zet zich in om de inhoud van haar internetsite regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Uitvaartonderneming Milly is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit – of in enig opzicht verband houdt met – onjuistheden, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Weet jij of je geliefde begraven of gecremeerd wilt worden?
Download nu het GRATIS 'Wensendocument'.

Door je aan te melden ontvang je het wensendocument en ben je als eerste op de hoogte van komende lezingen, workshops en masterclasses.

Weet jij of je geliefde begraven of gecremeerd wilt worden?
Download nu het GRATIS 'Wensendocument'.

Door je aan te melden ontvang je het wensendocument en ben je als eerste op de hoogte van komende lezingen, workshops en masterclasses.